Phone: +98(21)5790-2000

Language : [esmo_dropDown_language]

راهنمای پذیرش

راهنمای پذیرش:
پذیرش از سه طریق ارجاع از کلینیک، اورژانس و بستری، با دستور پزشک معالج صورت می گیرد. ابتدا پزشك مورد نیاز بیمار كه با بیمارستان به صورت پزشک سهامدار یا پریویلیج همکاری دارد، انتخاب می شود. در صورت داشتن دستور بستری از پزشك معالج که توسط وی مهر شده است، برای دریافت معرفی نامه بیمه می توان به بیمه مربوطه مراجعه یا از طریق واحد ترخیص پیگیری کرد.

در زمان پذیرش برای بستری شدن لازم است به نكات زیر دقت شود:
 • همراه داشتن دستور بستری پزشك
 • كارت شناسایی بیمار (شناسنامه و كارت ملی)؛ برای جراحی های زنان و زایمان همراه داشتن شناسنامه بیمار و همسر الزامی است.
 • معرفی نامه بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان
 • پذیرش بیمارستان از ساعت 6:30 صبح الی 19:00 بعد از ظهر در طبقه همكف از طریق پذیرش مركزی و از ساعت 19:00 بعد از ظهر الی 6:30 صبح در طبقه همكف از طریق پذیرش اورژانس انجام می شود.

مقررات بیمارستان در حوزه پذیرش و ترخیص:
هنگامی که بیمار طبق دستور پزشک به پذیرش بیمارستان مراجعه می کند، كلیه فرآیندهای پذیرش تا ترخیص همگی توسط یك واحد انجام می شود. در این راستا بیمار نیازی به سپری کردن فرآیندهای تكراری ندارد. فرآیندها شامل ثبت اطلاعات و مشخص شدن بخش و شماره تخت، معرفی به بیمارستان و ترخیص است. برای آگاهی از هزینه های بیمارستان، کارشناس ترخیص توضیحات لازم را به بیمار می دهد. اگر بیمار بیمه باشد لازم است معرفی نامه ای از اداره بیمه، برای بیمارستان بیاورد. در این رابطه طبق توافق طرفین قرارداد یعنی بیمارستان و شرکت بیمه، میزان مشخصی از هزینه های بیمار را بیمه پرداخت می کند. اگر بیمار بیمه نباشد، هزینه های آن به صورت نقدی و آزاد است که هر ساله از طرف سازمان نظام پزشکی، تعرفه ها و هزینه ها مشخص می شود.
دستور ترخیص طبق دستور پزشک صادر می شود که پس از آن، پرونده توسط منشی بخش بسته می شود و کارشناس ترخیص بعد از استعلام از پاراکلینیک ها (داروخانه، آزمایشگاه و رادیولوژی)، بخش بستری و اتاق عمل، هزینه ها را توسط سیستم اتوماسیون و کامپیوتری محاسبه می کند. سپس صورتحساب بیمار تنظیم شده و با اتاق بیمار تماس گرفته می شود تا جهت ترخیص و خروج از بیمارستان به واحد پذیرش – ترخیص مراجعه کند (حداقل و حداکثر زمان انتظار بیمار برای ترخیص، 5 دقیقه تا 15 دقیقه است).’

امكانات هتلینگ اتاق های بستری:

 • تغییر اتاق خصوصی به دو تخته و بالعكس در حین بستری با هماهنگی واحد پذیرش بستری و بخش
 • امكان انتخاب غذای مورد نظر از منوی بیمارستان با نظر پزشك معالج
 • امكان تماس با خارج از كشور از طریق هماهنگی با واحد مخابرات بیمارستان (شماره صفر)
 • امكان كسب اطلاعات از هر واحد با شماره گیری داخلی آن واحد با توجه به لیست شماره های نصب شده در اتاق
 • امكان درخواست حضور پرستار یا كمك بهیار با استفاده از سیستم نرس كال (Nurse Call)
 • امکان استفاده از خدمات بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان

هنگام انجام امور مالی لازم است موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • چك های مسافرتی و رمزدار تنها توسط صندوق بیمارستان، از بیماران دریافت می شود.
 • هنگام دریافت چک و چک رمز دار، همراه داشتن كارت شناسایی معتبر (گواهینامه، ‌شناسنامه یا پاسپورت) الزامی است، در غیر این صورت پذیرفتن چك های فوق، امكان پذیر نیست.
 • ترخیص بیماران بستری شده در ایام هفته از ساعت 7:30 الی 16:00 و در روزهای جمعه و ایام تعطیل از ساعت 8:30 الی 14:00 انجام می شود.
 • عودت وجه مازاد دریافتی از بیماران پس از ترخیص، همراه قبوض پرداخت و كارت شناسایی معتبر كه با مشخصات بیمار هماهنگی داشته باشد، انجام می شود.
 • تمامی وجوه دریافتی از بیمار تنها از طریق صندوق های بیمارستان در قبال دریافت قبض رسید انجام می شود. در غیر این صورت وجوه پرداختی خارج از چهار چوب قید شده، قابل محاسبه برای بیماران نیست و انجام مورد فوق خلاف مقررات مالی بیمارستان است.

مقررات بیمارستان در راستای تسهیل ارائه خدمات به بیماران و ملاقات کنندگان:

 • لطفا كلیه اطلاعات مندرج در صفحه اول پرونده خود را مطالعه کرده و در صورتی كه اطلاعات درج شده مغایر با مشخصات شناسنامه ای و قانونی شما است، سریعا مسئولین پذیرش را مطلع کنید. بدیهی است مسئولیت اطلاعات عمومی پذیرش بر عهده خود بیمار است.
 • ساعات ملاقات بیماران در بخش ها از ساعت 15:00 الی 17:00 و در CCU از ساعت 15:00 الی 16:00 است. در بخش ICU ملاقات ممنوع است. از آوردن افراد كمتر از 12 سال جدا خودداری كنید.
 • با توجه به محدودیت فضا و زمان، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا می شود خویشان و دوستانی را كه مایل به ملاقات بیمار هستند، پس از ترخیص به منزل هدایت کنید.
 • سیگار كشیدن در محیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اكیدا ممنوع است.
 • مسئولیت نگهداری لوازم و اشیا قیمتی، لوازم شخصی و لوازمی مانند دندان مصنوعی، اندام مصنوعی و … به عهده بیمار است. تا حد امکان این گونه لوازم در بیمارستان نگهداری نشوند.
 • حضور همراه بر بالین بیمار منوط به اجازه پزشك معالج بخش و دریافت كارت همراه است. در اتاق های دو تخته، حضور فقط یك نفر به عنوان همراه مجاز است و در اتاق های خصوصی هزینه همراه بیش از یك نفر به طور مجزا اخذ می شود.
 • مبلغی كه هنگام بستری از شما اخذ می شود، فقط پیش پرداخت است. برای آگاهی از مقدار كامل هزینه درمان خود به واحد ترخیص مراجعه کنید. از آنجایی كه هزینه ها شامل هزینه های بیمارستان و حق الزحمه پزشكان است، هزینه مربوط به حق الزحمه پزشكان را از خود پزشكان معالج پیگیری کنید. صورتحساب خود را از واحد ترخیص دریافت نمایید.
 • در صورتی كه مدت بستری شما بیشتر از 3 روز طول بکشد، جهت اطلاع از میزان هزینه ها به واحد ترخیص واقع در طبقه همکف مراجعه کرده و یا با داخلی 255-252 تماس بگیرید.
 • ممكن است ترخیص بیمار در روز تعطیل انجام شود، لطفا پیش بینی های لازم را برای پرداخت صورت حساب به عمل آورید.
 • ترخیص نوزاد منوط به انجام آزمایشات و اقدامات درمانی است و ممكن است تا بعد از ظهر طول بکشد. بنابراین ساعت ترخیص مادران فارغ شده همزمان با ترخیص نوزاد است.
 • لازم است معرفی نامه سازمان های طرف قرارداد با بیمارستان جهت ثبت شماره معرفی نامه، به واحد پذیرش ارائه شود.
 • در صورتی كه به هر دلیلی بیمار به صورت خصوصی پذیرش شود، تغییر نوع تعرفه او از خصوصی به بیمه تحت پوشش یا طرف قرارداد فقط با هماهنگی پزشك و بیمارستان ممكن است، پس حتما نحوه بستری خود را در بدو پذیرش مشخص کنید.
 • در بعضی از معرفی نامه های سازمان های طرف قرارداد بیمارستان، پرداخت مبلغی تحت عنوان فرانشیز به عهده بیمار است كه توسط واحد صندوق به صورت علی الحساب از بیمار دریافت می شود.
 • در صورت پرداخت هر گونه وجهی به بیمارستان، لطفا نسخه اول فیش واریزی را جهت درج در پرونده بیمار به واحد پذیرش تحول دهید و نسخه دوم، تا زمان ترخیص جهت ارائه به واحد مربوطه نگهداری شود.
 • بیمارانی كه از طرف سازمان های بیمه یا سازمان های طرف قرارداد، به بیمارستان معرفی می شوند باید ما به التفاوت تعرفه آزاد اتاق خصوصی، تعرفه بیمه اتاق 2 تخته و سایر موارد خارج از تعهد بیمه را پرداخت کنند؛ لطفا قبل از بستری به این موضوع توجه کنید.
 • بیمارستان شهرام (سجاد) یك بیمارستان کاملاً خصوصی است كه بر اساس اصل درآمد و هزینه امور جاری، خود را اداره می كند و تحت پوشش هیچ سازمان یا نهاد دولتی نیست. در نتیجه پرداخت ودیعه كامل و كافی و تسویه حساب بر اساس مبلغ اعلام شده توسط واحد ترخیص، برای بیماران الزامی است. از آنجا كه نرخ ها قبلا متعادل و بر اساس حداقل ها تنظیم شده اند، لذا هیچ گونه تخفیفی در هزینه ها وجود ندارد.