Phone: +98(21)5790-2000

Language : [esmo_dropDown_language]

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

کیفیت به معنای وجود ویژگی هایی در محصول (ویژگی های کیفی) است که نیازهای مشتری را پاسخ دهد و موجب رضایت مشتری گردد. هدف، کیفیت بالاتر، ایجاد رضایت بیشتر در مشتری و انتظار درآمد بیشتر است. ایجاد ویژگی های بیشتر و بهتر کیفیت، مستلزم سرمایه گذاری و افزایش هزینه است. لذا از این زاویه، کیفیت بالاتر هزینه بردار است اما برای درآمد بیشتر، در اینجا کیفیت با درآمد مربوط است.

از نگاهی دیگر، کیفیت به معنای عدم عیب و خطا نیز است. عیب و خطا موجب ضایعات، تعمیرات، دوباره کاری، محصول مرجوع، نارضایتی مشتری، شکایت، جریمه و از دست دادن مشتری می گردد و همه این ها هزینه آور هستند. بدین ترتیب، کیفیت بالاتر حاوی عیب و خطای کمتر و لذا هزینه کمتر است. در اینجا کیفیت با هزینه مربوط است.

در راستای ارتقای بهبود کیفیت در بیمارستان، مبحث اعتبار بخشی مطرح می گردد. بر این اساس، واحد بهبود کیفیت بیمارستان شهرام (سجاد) در جهت دستیابی به اهداف والای اعتبار بخشی با حفظ حریم و حقوق گیرندگان خدمت و ایمنی بیماران گام برمی دارد.

تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان

اعتبار بخشی، فرآیند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی است که در سازمان های بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آن ها در رابطه با استانداردهای معین و راه های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است. در باب تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان باید گفت موضوعات پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت، اخلاق پزشکی و کاهش خطای پزشکی، نقشی کلیدی در این فرآیند دارد. در ضمن حفظ ایمنی بیمار نیز بخشی از فرآیند تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان است.

اعتبار بخشی بیمارستان

اعتبار بخشی بررسی سیستماتیک خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به مجموعه ای از استانداردهای ساختاری و فرآیندی است که منجر به پیامدهای مطلوب برای بیمار بر اساس کیفیت و ایمنی خدمات می گردد. اعتبار بخشی بیمارستان به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و لحاظ پیامدهای سلامت، به عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند در راستای تأمین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظایف خطیر خود در حوزه مراقبت یاری می نماید.

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد و اعتبار بخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان مبنای تفکر به کار گرفته می شود. خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز بر اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس اعتبار بخشی را تشکیل می دهد.

اعتبار بخشی بیمارستان در ایران

استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران، استانداردهای به روز، برگرفته از آخرین منابع قابل استفاده در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و منطبق با شرایط بومی، معیارهای مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و در چارچوب قوانین را در اختیار متولیان امر قرار می دهد و هدف از آن کسب اطمینان از ارائه خدمات کیفی، ایمن و تقویت پاسخگویی در نظام سلامت است.

اعتبار بخشی بیمارستان شهرام (سجاد)

  • بیمارستان شهرام (سجاد) طبق ارزیابی وزارت بهداشت، مفتخر به کسب رتبه درجه یک در بین بیمارستان های ایران شده است.
  • به عنوان بیمارستان برتر در ترویج زایمان طبیعی در سال 1394 انتخاب شده است.
  • به عنوان بیمارستان دوستدار کودک در ایران از سال 1378 شناخته شده است.
  • خدمات تشخیصی و درمانی خود را در بالاترین سطح بین المللی ارائه می دهد.
  • برای رفاه حال بیماران، با بیش از 30 شرکت بیمه طرف قرارداد است.
  • پاسخدهی به مراجعین محترم در کمترین زمان صورت می گیرد.

[addbox title=”رسالت” text=”بیمارستان سجاد به عنوان بیمارستان خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، در راستای ارائه مطلوب‌ترین خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی با رعایت ایمنی بیماران و احترام به حقوق گیرندگان خدمت و بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه گام برمی‌دارد.” image=”http://shahramhospital.ir/wp-content/uploads/icons/prophecy.jpg”]

[addbox title=”دورنما یا چشم انداز ” text=”دستیابی به برترین رتبه در سطح بیمارستان‌ های خصوصی کشور در ارائه خدمات تشخیصی درمانی تا سال ۱۳۹۸” image=”http://shahramhospital.ir/wp-content/uploads/icons/telescope.jpg”]

[addbox title=”اعتقادات، ارزش‌ها و باورها ” text=”ارائه مراقبت‌های درمانی ایمن
رعایت حقوق گیرنده خدمت
ارتقاء مستمر کیفیت با هدف افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت
استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی
آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
رعایت قوانین زیست محیطی” image=”http://shahramhospital.ir/wp-content/uploads/icons/diamond.jpg”]

[addbox title=”اهداف کلان سازمان” text=”ارتقاء و بهبود کیفیت در راستای استانداردسازی اعتباربخشی (کد SO2)
اجرای استانداردها و برنامه‌های ایمنی بیماران (کد SO5)
افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان (کد ST1)
استقرار استانداردهای ارتقاء سلامت در چهار حیطه (کد ST8)
آموزش و توانمندسازی پرسنل (کد WO3)
حفظ و ایمنی کارکنان و کاهش مخاطرات شغلی (کد WO4)
مدیریت منابع انسانی، مالی، تجهیزات و فضای فیزیکی (کدWO1)
رعایت استانداردهای محیط زیست (کد ST7)” image=”http://shahramhospital.ir/wp-content/uploads/icons/strategy.jpg”]