تماس :   ۸۸۹۵۷۱۷۵ (۲۱ ۹۸+) - ۸۸۹۵۷۱۷۰ (۲۱ ۹۸+)

Language : [esmo_dropDown_language]

دفترچه تلفن

بخش های بیمارستانتلفن مستقیمتلفن داخلی
ارتوپدی238 و 271
اطفال219 و 220
اورژانس238 و 239
آزمایشگاه88957387 (9821+)248 و 249
آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی88973570 (9821+)272 و 273
بخش 4409 و 410
بلوک زایمان350 و 353
کلینیک پستان88973565 (9821+)
پوست، مو و زیبایی09124236717232 و 223
تصویربرداری88973565 (9821+)244، 246 و 247
جراحی357 و 358
داخلی جراحی زنان119 و 120
داخلی جراحی مردان319 و 320
دندانپزشکی7 -88991436 (9821+)
شنوایی سنجی275
شیمی درمانی219 و 220
فیزیوتراپی88973562 (9821+)261
گوارش و آندوسکوپی88973563 (9821+)241 و 262
گوش، حلق و بینی254
مراقبت های ویژه (ICU1)88390219 (9821+) و 88973565 (9821+)459 و 460
مراقبت های ویژه (ICU2)88982724 (9821+)359 و 360
مراقبت های ویژه قلب (CCU)88962260 (9821+)216 و 217
نوزادان88973565 (9821+)114 و 116