تماس :   ۵۷۹۰۲۰۰۰ (۲۱ ۹۸+)

Language : [esmo_dropDown_language]

دفترچه تلفن

بخش های بیمارستانتلفن مستقیمتلفن داخلی
ارتوپدی238 و 271
اطفال219 و 220
اورژانس238 و 239
آزمایشگاه57902000 (9821+)248 و 249
آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی57902000 (9821+)272 و 273
بخش 4409 و 410
بلوک زایمان350 و 353
کلینیک پستان57902000 (9821+)
پوست، مو و زیبایی57902000232 و 223
تصویربرداری57902000 (9821+)244، 246 و 247
جراحی357 و 358
داخلی جراحی زنان119 و 120
داخلی جراحی مردان319 و 320
دندانپزشکی57902000 (9821+)
شنوایی سنجی275
شیمی درمانی219 و 220
فیزیوتراپی57902000 (9821+)261
گوارش و آندوسکوپی57902000 (9821+)241 و 262
گوش، حلق و بینی254
مراقبت های ویژه (ICU1)57902000 (9821+)459 و 460
مراقبت های ویژه (ICU2)57902000 (9821+)359 و 360
مراقبت های ویژه قلب (CCU)57902000 (9821+)216 و 217
نوزادان57902000 (9821+)114 و 116