Phone: +98(21)5790-2000

Language : [esmo_dropDown_language]

تاریخچه

در سال 1347 جهت تأسیس یک بیمارستان خصوصی و مجهز اقدام به ساخت این بیمارستان در ضلع شمالی میدان فاطمی (فعلی) با عنوان شهرام گردید. در ابتدا یک ساختمان نیمه تمام در چند طبقه بود. در آن زمان در جلوی میدان قسمتی آسفالت و بقیه خاکی بود.
این بیمارستان در 7 طبقه و 120 تختخواب در سال 1349 تکمیل و افتتاح گردید و به عنوان بیمارستان درجه یک ممتاز و نمونه و با امکانات و تجهیزات پیشرفته در آن زمان نظیر اکسیژن مرکزی، ساکشن مرکزی، رادیوی مرکزی، تخت های سه شکن در کلیه اتاق ها، کلیه وسایل جراحی عمومی، جراحی قلب و عروق و ارتوپدی در اتاق های عمل و دو اتاق زایمان و اتاق بعد از عمل (ریکاوری) شروع به کار کرد.
در سال 1356 این بیمارستان با عنوان مجهزترین بیمارستان در شهر تهران به مردم خدمت می رسانید و با آغاز جنگ 8 ساله، هزاران مجروح جنگی به طور رایگان در این بیمارستان پذیرا و مداوا می شدند. این بیمارستان جزء بیمارستان های تخصصی بوده و می باشد.


سیاست‌های اصلی بیمارستان بر اساس دستیابی به اهداف کلان – استراتژیک و سیاست بالادستی – برنامه عملیاتی – رضایتمندی بیماران و کارکنان – اهداف عینی

الف: سیاست‌های سازمان‌های بالادستی

 • اولویت قرار دادن پیشگیری بر درمان
 • اجرای کامل استانداردهای اعتباربخشی (SO2)، اخذ لوح دوستدار مادر
 • توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء رضایت در سطح بیماران (ST1)
 • توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء رضایت در سطح کارکنان (WO1)
 • ایجاد فرهنگ بیمار ‌محوری در سطح بیمارستان
 • ترویج برنامه خود ارزیابی پیش از بروز مشکلات حاد برای بیمار و بیمارستان
 • اجرای تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت
 • اعمال تعرفه‌های مصوب سازمان‌های بیمه‌گر
 • بازنگری کتابچه برنامه استراتژیک و توجیهی بدو ورود
 • ارزیابی نحوه عملکرد قسمت‌های مختلف بیمارستان برای دستورالعمل سازمان‌های بالادستی

ب: سیاست جلب رضایت و مشارکت ذی‌نفعان کلیدی

 • توجه به ایمنی و رضایت کارکنان – ارتقاء سلامت کارکنان و بیماران (ST8)
 • توجه به کرامت ذاتی و حریت انسانی و تعالی اخلاقی جامعه پزشکی، پرستاری
 • مدیریت صحیح منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزات مالی، (WO1) محیط زیست (ST7)
 • تسهیل و تسریع در اجرای تصمیمات با توجه به مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری
 • ترویج کار تیمی در مدیریت و برنامه‌ریزی با مشارکت ذی‌نفعان هر یک از برنامه‌ها

ج: سیاست ایمنی بیمار و مدیریت خطر و خطا و بهبود مستمر کیفیت

 • توجه به ایمنی بیماران، کاهش خطای پزشکی (SO5)
 • بهبود کیفیت ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت (SO2)
 • ارتقاء شاخص‌های سلامت (SO2)
 • کنترل عفونی بیمارستانی (SO2)
 • استفاده مناسب از تجهیزات پزشکی (WO1)
 • استقرار برنامه مدیریت خطر (SO5)
 • ترویج اجرای کامل 9 راه حل ایمنی (SO5)

د: توانمندسازی نیروی انسانی

 • افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان (WO3)
 • مسئولیت‌پذیری، سرعت عمل و تبحر در کار (WO3)
 • تقویت انگیزش کارکنان در ایفای نقش سازمانی خود (WO3)
 • راهبرد جامع منابع انسانی از جمله توسعه و آموزش کارکنان در مورد مهارت‌های ارتقاء سلامت (ST8)

ر: جلب مشارکت سازمان‌ها، سهامداران، بیمه‌ها

 • قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر
 • اختصاص بودجه جهت ایمنی، بهبود کیفیت، آموزش، بحران و بلایا
 • رعایت تعرفه‌های مصوب خدمات و مراقبت‌های سلامت و همکاری در پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها
 • استقرار طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد

* ذینفعان: بیماران، همراهان، کارکنان، پزشکان، وزارت بهداشت و درمان، معاونت درمان دانشگاه، سازمان‌های بیمه‌گر