تعرفه ها

راهنمای مراجعین / تعرفه ها
تعرفه ها

ردیف

هتلینگ و خدمات بستری

تعرفه  (ریال)

1

تخت I.C.U

43.469.000

2

تخت C.C.U

27.774.000

3

تخت Post C.C.U

21.736.000

4

اتاق ایزوله

21.738.000

5

اتاق یک تخته (خصوصی)

21.738.000

6

اتاق دو تخته

16.906.000

7

اتاق سه تخته و بیشتر

12.076.000

8

تخت نوزاد (سالم)

8.455.000

9

تخت نوزاد (بیمار)

12.076.000

10

تخت اورژانس

6.038.000

11

همراه بیمار

2.414.000

12

ویزیت پزشک متخصص روز اول (بستری)

1.828.200

13

ویزیت پزشک متخصص روز دوم به بعد (بستری)

1.495.800

14

ویزیت پزشک متخصص روز ترخیص (بستری)

997.200

15

مشاوره  پزشک متخصص در بخش ها (بستری)

1.828.200

16

ویزیت اولیه نوزاد

2.326.800

 

   خدمات درمانگاهی و اورژانس

تعرفه  (ریال)

1

ویزیت پزشک (فوق تخصص)

858.000

2

ویزیت پزشک (متخصص)

677.000

3

ویزیت پزشک (عمومی)

446.000

4

ویزیت پزشک (عمومی با سابقه بالینی)

512.900

5

نوار قلب (ECG)

533.900

6

نوار مغز (EEG)

4.006.000

 

درباره بیماستان شهرام (سجاد) :

بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهرام (سجاد)با بيش از 9383 مترمربع زيربنا ، با مجوز 120 تخت که قابل ارتقاء تا 200 تخت مي باشد در 9 طبقه در زميني به مساحت بيش از 2700 مترمربع بر اساس آخرین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت و شهرداری و سایر سازمانهای ذیصلاح در منطقه يوسف آباد تهران احداث شده است.

150 پزشک متخصص که از اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي کشور هستند به همراه 177 نفر کادر درماني 101 نفرکادر اداري، مالی، پشتیبانی و در کل 278 پرسنل در بخش هاي تخصصي و اداری و مالی و پشتیبانی در اين بيمارستان مشغول به کار هستند.

 

آدرس پستی :

خیابان دکتر فاطمی- میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- پلاک 1

تلفن :

5790-2000(21)0098

فاکس :

5790-2011(21)0098

پست الکترونیک :

shahram.hospital@gmail.com

DNN