بخش های بستری

بخش ها / بخش های بستری
بخش های بستری

بخش 2:

ریاست بخش:جناب آقای دکتر محتشمی
سرپرستار بخش  :سركار خانم فاطمه جودکی
بخش داخلی جراحی 2، واقع در طبقه دوم بیمارستان با 8 تخت فعال مهياي پذيرش بيماران داخلی و جراحي می باشد.
در بخش 2 بيمارستان شهرام، بیماران هیسترکتومی،MS، رینو و سپتوپلاستی و ... بستری و تحت درمان قرار مي گيرند.
شماره تماس:57902000 داخلی 1200


بخش 3:

ریاست بخش 3: جناب آقای دکتر فروزنده
سرپرستار بخش 3: سركار خانم نازیلا خباز
بخش داخلی جراحی 3، واقع در طبقه سوم با 16 تخت فعال مهياي پذيرش بيماران داخلی و جراحي می باشد.
در بخش 3 بيمارستان شهرام، بیماران توتال هیپ ،سکته مغزی، نوتروپنی به دنبال کانسر، TUR و  TULو.....بستری و تحت درمان قرار مي گيرند.


بخش 4:

ریاست بخش 4: جناب آقای دکتر دونلو
سرپرستار بخش 4: سرکار خانم سمیرا حسین پور
بخش داخلی جراحی 4، واقع در طبقه چهارم بیمارستان، با 9تخت فعال مهياي پذيرش بيماران داخلی و جراحي می باشد.
در بخش 4 بيمارستان شهرام، بیماران کله سیستکتومی،تعویض مفصل زانو، کانسر پستان، دیابت و... بستری و تحت درمان قرار مي گيرند.


بخش کودکان:

سرپرستار بخش: سرکار خانم فاطمه جودکی
ریاست بخش:جناب آقای دکتر محتشمی
بخش کودکان، واقع در طبقه دوم بیمارستان با 4 تخت فعال مهياي پذيرش بیماران می باشد.
بخش کودکان پذیرای بیماران با انواع بیماریهای عفونی (پنومونی ، آنفولانزا ، سرخک ، ........) بیماریهای اعصاب (تب وتشنج)، (بیماریهای گوارشی ،GIB و گاستروآنتریت) و .... می باشد.

 

درباره بیماستان شهرام (سجاد) :

بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهرام (سجاد)با بيش از 9383 مترمربع زيربنا ، با مجوز 120 تخت که قابل ارتقاء تا 200 تخت مي باشد در 9 طبقه در زميني به مساحت بيش از 2700 مترمربع بر اساس آخرین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت و شهرداری و سایر سازمانهای ذیصلاح در منطقه يوسف آباد تهران احداث شده است.

150 پزشک متخصص که از اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي کشور هستند به همراه 177 نفر کادر درماني 101 نفرکادر اداري، مالی، پشتیبانی و در کل 278 پرسنل در بخش هاي تخصصي و اداری و مالی و پشتیبانی در اين بيمارستان مشغول به کار هستند.

 

آدرس پستی :

خیابان دکتر فاطمی- میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- پلاک 1

تلفن :

5790-2000(21)0098

فاکس :

5790-2011(21)0098

پست الکترونیک :

shahram.hospital@gmail.com

DNN