Phone: +98(21)5790-2000

Language : [esmo_dropDown_language]

Affiliate

مراحل پیوستن به ما

  • هنگامی که درخواست پیوستن به بیمارستان شهرام (سجاد) را برای این گروه ارسال می کنید، درخواست و رزومه شما با رعایت محرمانه بودن مدارک، در واحد مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن، مدیران واحد منابع ‌انسانی با مدیران بخش هایی که تصور می شود شما می توانید جایگاهی در آن‌ها داشته باشید، مشورت خواهند کرد.
  • این فرآیند، حدود دو ماه طول خواهد کشید. طی این مدت، ممکن است با شما تماس گرفته شود و قرار جلسه مصاحبه تنظیم شود. ممکن است توانمندی‌ های مطرح شده‌ شما در رزومه، مورد تایید اولیه مدیران واحد منابع انسانی سازمان باشد، اما جایگاه شغلی خاصی در آن زمان برای شما شناسایی نشود. به همین خاطر، درخواست شما تا مدت یک سال در آرشیو به صورت جاری نگهداری خواهد شد و احتمال دارد در فرصت ‌های بهتری با شما تماس گرفته شود.
  • چنانچه ارزیابی اولیه رزومه شما مثبت باشد و جایگاه شغلی مشخصی برای شما وجود داشته باشد، جلسات مصاحبه‌ عمومی و تخصصی با شما برگزار خواهد شد تا برای پیوستن شما به بیمارستان شهرام (سجاد) تصمیم گیری شود.

لطفا جهت مطرح کردن درخواست همکاری و استخدام، فرم زیر را دانلود و به طور کامل و دقیق پر کرده و سپس آن را به آدرس ایمیل job.sadjad@gmail.com ارسال كنید.

دانلود فایل دعوت به همکاری – پرسنل پرستاری

دانلود فایل دعوت به همکاری – پرسنل اداری