Phone: +98(21)5790-2000

Language : [esmo_dropDown_language]

پزشکان

دکتر نامی صدرالدین

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان شهرام (سجاد)
تلفن: 88957391-6 (9821+)