تماس :   ۵۷۹۰۲۰۰۰ (۲۱ ۹۸+)

Language : [esmo_dropDown_language]

پزشکان

دکتر مهدی صابرزاده

متخصص جراحی عمومی


آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان شهرام (سجاد)
تلفن: 88747771 (9821+)