تماس :   ۵۷۹۰۲۰۰۰ (۲۱ ۹۸+)

Language : [esmo_dropDown_language]

پزشکان

دکتر منصور آذریان

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان شهرام (سجاد)
تلفن: 88957391-6 (9821+)