تماس :   ۵۷۹۰۲۰۰۰ (۲۱ ۹۸+)

Language : [esmo_dropDown_language]

متخصص روانپزشکی

doctor-man
دکتر منصور سنجر

متخصص روانپزشکی آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان شهرام…