تماس :   ۵۷۹۰۲۰۰۰ (۲۱ ۹۸+)

Language : [esmo_dropDown_language]

متخصص دندانپزشک

دکتر مسعود هرمزی

متخصص دندانپزشکی آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان سجاد…

doctor-man
دکتر حمیدرضا نجفی

متخصص دندانپزشکی آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان سجاد…

دکتر حسین تقوی

متخصص دندانپزشکی آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان سجاد…

دکتر هادی حیرانی

متخصص دندانپزشکی آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان سجاد…