Phone: +98(21)5790-2000

Language : [esmo_dropDown_language]

التأريخ

در سال 1347 جهت تأسیس یک بیمارستان خصوصی و مجهز اقدام به ساخت این بیمارستان در ضلع شمالی میدان فاطمی (فعلی) با عنوان شهرام گردید. در ابتدا یک ساختمان نیمه تمام در چند طبقه بود. در آن زمان در جلوی میدان قسمتی آسفالت و بقیه خاکی بود.
این بیمارستان در 7 طبقه و 120 تختخواب در سال 1349 تکمیل و افتتاح گردید و به عنوان بیمارستان درجه یک ممتاز و نمونه و با امکانات و تجهیزات پیشرفته در آن زمان نظیر اکسیژن مرکزی، ساکشن مرکزی، رادیوی مرکزی، تخت های سه شکن در کلیه اتاق ها، کلیه وسایل جراحی عمومی، جراحی قلب و عروق و ارتوپدی در اتاق های عمل و دو اتاق زایمان و اتاق بعد از عمل (ریکاوری) شروع به کار کرد.
در سال 1356 این بیمارستان با عنوان مجهزترین بیمارستان در شهر تهران به مردم خدمت می رسانید و با آغاز جنگ 8 ساله، هزاران مجروح جنگی به طور رایگان در این بیمارستان پذیرا و مداوا می شدند. این بیمارستان جزء بیمارستان های تخصصی بوده و می باشد.