Phone: +98(21)5790-2000

Language : [esmo_dropDown_language]

مسیرهای دسترسی

از میدان راه آهن

1- از مسیر خیابان ولیعصر

خیابان ولیعصر را به سمت خیابان چهلستون در منطقه 6 دنبال کنید. در محل بانک صادرات به سمت راست به سوی خیابان چهلستون بپیچید.2- از مسیر خیابان کارگر جنوبی

وارد خیابان کارگر جنوبی شوید. وارد خیابان دانشگاه به سوی خیابان قدس شوید (خیابان دانشگاه به آرامی به سمت چپ پیچیده و تبدیل به خیابان قدس می ‌شود). سپس به سمت راست به سوی خیابان بزرگمهر بپیچید. خیابان ولیعصر را به سوی خیابان چهلستون ادامه دهید. در بانک صادرات به سمت راست به سوی خیابان چهلستون بپیچید.3- از مسیر خیابان کارگر جنوبی و بلوار کشاورز

وارد خیابان کارگر جنوبی، خیابان کارگر شمالی، بلوار کشاورز و خیابان ولیعصر به سوی خیابان چهلستون در منطقه ۶ شوید. در بانک صادرات به سمت راست به سوی خیابان چهلستون بپیچید.از فرودگاه مهرآباد

1- از مسیر خیابان آزادی

وارد خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، بلوار کشاورز و خیابان ولیعصر به سوی خیابان چهلستون در منطقه ۶ شوید. در بانک صادرات به سمت راست به سوی خیابان چهلستون بپیچید.2- از مسیر خیابان آزادی و خیابان دکتر فاطمی

وارد خیابان بسیج، ‪بلوار معراج‬‏، خیابان آزادی و خیابان دکتر فاطمی به سوی خیابان چهلستون در منطقه ۶ شوید. در بانک صادرات به سمت راست به سوی خیابان چهلستون بپیچید.‬3- از مسیر بزرگراه شیخ فضل الله نوری

وارد ‪بلوار معراج‬‏، بزرگراه جناح، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بزرگراه جلال آل احمد و شهید گمنام به سوی خیابان چهلستون در منطقه ۶ شوید. در بانک صادرات به سمت راست به سوی خیابان چهلستون بپیچید.‬از میدان آزادی

مسیرهای به سمت بیمارستان شهرام (سجاد) از میدان آزادی مانند مسیرهای فرودگاه مهرآباد به سمت بیمارستان شهرام (سجاد) هستند.

مسیر اتوبوس

1- خط میدان آزادی – میدان هفت تیر را سوار شوید. ایستگاه قریب ایستگاه 8 ام این خط است. در این ایستگاه پیاده شده و سوار اتوبوس خط بیمارستان امام خمینی – پایانه شهید بهشتی شوید. پس از 6 ایستگاه، در میدان فاطمی از اتوبوس پیاده شده و در حدود 1 دقیقه به سمت بیمارستان پیاده بیایید.

2- خط پایانه بیهقی – بیمارستان شریعتی را سوار شوید. در ایستگاه بیمارستان شریعتی از اتوبوس پیاده شده و سوار خط کوی نصر – میدان ولیعصر شوید. در ایستگاه فاطمی پیاده شده و در حدود 1 دقیقه به سمت بیمارستان پیاده بیایید.

3- خط بی آر تی میدان راه آهن – میدان تجریش را سوار شوید. در ایستگاه قدس پیاده شده و در حدود 6 دقیقه تا بیمارستان پیاده روی کنید.

4- خط مطهری – فلکه دوم صادقیه در میدان گل ها ایستگاه دارد. در این ایستگاه پیاده شده و حدود 8 دقیقه تا بیمارستان پیاده بروید.

5- خط سید جمال الدین اسد آبادی – اول کارگر را سوار شوید. در ایستگاه گل ها از اتوبوس پیاده شده و حدود 8 دقیقه تا بیمارستان پیاده بروید.

6- خط میدان ولیعصر – پیروزان را سوار شوید. در ایستگاه قدس پیاده شده و حدود 6 دقیقه تا بیمارستان پیاده بروید.

7- خط میدان راه آهن – میدان هفت تیر را سوار شوید. در ایستگاه عضدی پیاده شده و حدود 20 دقیقه تا بیمارستان پیاده بروید.


مسیر مترو

1- در ایستگاه متروی چهارراه ولیعصر پیاده شده و سوار بر خط بی آر تی خیابان ولیعصر شوید. در ایستگاه قدس پیاده شوید و با یک پیاده روی 6 دقیقه ای به بیمارستان برسید.

2- در ایستگاه متروی شهدای رسانه پیاده شده و 4 دقیقه تا بیمارستان قدم بزنید.